Registrácia

Online formulár

Dávam povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia a ním povereným osobám na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, dátum narodenia a telefónne číslo, pre účely evidencie účastníkov, zabezpečenie merania času a evidencie výsledkov.

Potvrdzujem, že som sa sa zoznámil/a s podmienkami účasti. Rovnako sa zaväzujem uposlúchnuť pokyny organizátorov počas pretekov a potvrdzujem, že som zodpovedajúco pripravený/á, a nie je mi známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi v účasti na pretekoch bránila.

Dávam povolenie na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google. Viac informácií.