Malý beh
Trate mládeže


Cestný beh
Trate mládeže


8. - 9. júna 2018

Čítať ďalej

O podujatí

Historický význam Trate mládeže


Trať mládeže z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy bola najvýznamnejšou medzinárodnou stavbou mládeže. Výstavby sa zúčastnilo 47 162 mladých ľudí z 10 európskych štátov, ale aj z Alžírska, Indie, Kanady a USA. Budovalo sa od 8. 3. 1948 do 22. 10. 1949.

Aj napriek tomu, že hlavnými pracovnými nástrojmi boli čakany, lopaty a fúriky a terén bol mimoriadne náročný, stavba bola vybudovaná len za niečo vyše pol druha roka, podstatne skôr, ako to bolo vtedy úplne samozrejmé pri takejto dĺžke trate a náročnosti terénu. Brigádnici vykopali a premiestnili až 628 800 m3 zeminy, vyrúbali 35 000 stromov, zamurovali 43 990 m3 betónu a muriva, 35 000 m trativodov, nasypali 35 000 m3 zvrškového štrku, urobili násypy až do výšky 18 m, prerazili viacero skalnatých zárezov, vybudovali 32 väčších železničných objektov, medzi nimi 3 viadukty a most a pomohli pri razení 1 194 m dlhého tunela, položili vyše 2 600 koľajníc a výhybiek a takmer 38 000 podvalov.

Na trati sa prvýkrát v ČSR uskutočnilo kladenie železničného zvršku strojovým spôsobom. Brigádnici žili aj mimoriadne aktívnym kultúrnym, spoločenským a športovým životom. V roku 1948 sa tu zrodila Lúčnica – svetoznámy umelecký súbor, ktorý dodnes úspešne zviditeľňuje Slovensko na všetkých svetadieloch.

Takýto je teda historický význam Trate mládeže. Dodnes rezonuje nielen v spomienkach ešte žijúcich budovateľov tejto stavby zo Slovenska, ale aj rôznych končín sveta. Keďže mladí brigádnici žili aj plnokrvným športovým životom, zrodila sa aj myšlienka organizovať pre dospelých cestný beh Trate mládeže a pre deti a mládeže Malý beh Trate mládeže, aby Trať mládeže žila naďalej v povedomí slovenskej i zahraničnej verejnosti. Po niekoľkoročnom prerušení obidvoch behov sa v roku 2013 podarilo oživiť Malý beh Trate mládeže (29. ročník) a v roku 2014 aj Cestný beh Trate mládeže (28. ročník).

Propozície

Všeobecné a technické ustanovenia 2018


Malý beh  Cestný beh 

Trasa

Cestného behu Trate mládeže


Štart je na starej ceste pri šrotovisku (za nadjazdom cez cestu pre motorové vozidlá), trasa postupne vedie po ceste I/51 cez obec Kozelník, Banská Belá, kde bežci odbočia poza závod Dinas do Kysihýbelských lesov a následne sa beží cez cestu III/5253 vedúcu z obce Banský Studenec smerom do Banskej Štiavnice. V Banskej Štiavnici prechádzajú bežci úsekom po miestnej komunikácii cez sídlisko Drieňová (ul. L. Svobodu) na cestu I/51 a následne odbočia na futbalové ihrisko, kde je cieľ.

Výsledky

Kompletný zoznam výsledkov


Malý beh 2018 Cestný beh 2018

Kontakty

Mesto Banská Štiavnica


Erb Banská Štiavnica