Trať mládeže Banská Štiavnica

<  />

Malý beh
Trate mládeže

31. máj | Štadión Banská Štiavnica

MBTM registrácia na mieste

Cestný beh
Trate mládeže

1. jún | Hronská Breznica - Banská Štiavnica

CBTM Registrácia
Do zahájenia CBTM zostáva:
00:00:00:00

O podujatí

Cestný beh Trate mládeže a Malý beh Trate mládeže je športové podujatie, ktoré je venované deťom, mládeži a dospelým, ktorí majú možnosť si už viac ako 40 rokov preveriť svoje schopnosti a limity v behu v rôznych kategóriách.

Malý beh Trate mládeže sa organizuje vždy v piatok posledný májový alebo prvý júnový týždeň, súťažia deti od materských škôl až po stredné školy. Cestný beh Trate mládeže sa organizuje vždy v sobotu po Malom behu Trate mládeže. Preteká sa na trase dlhej 20 km po asfaltovom podklade a členitom teréne, ktorý kopíruje priebeh Trate mládeže, t. j. železničnej trasy z Hronskej Breznice do Banskej Štiavnice. Štart je v Hronskej Breznici, pokračuje sa až na štadión v Banskej Štiavnici, kde je cieľ.

Historický význam
Trate mládeže


Trať mládeže z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy bola najvýznamnejšou medzinárodnou stavbou mládeže. Výstavby sa zúčastnilo 47 162 mladých ľudí z 10 európskych štátov, ale aj z Alžírska, Indie, Kanady a USA. Budovalo sa od 8. 3. 1948 do 22. 10. 1949. Aj napriek tomu, že hlavnými pracovnými nástrojmi boli čakany, lopaty a fúriky a terén bol mimoriadne náročný, stavba bola vybudovaná len za niečo vyše pol druha roka, podstatne skôr, ako to bolo vtedy úplne samozrejmé pri takejto dĺžke trate a náročnosti terénu. Brigádnici vykopali a premiestnili až 628 800 m3 zeminy, vyrúbali 35 000 stromov, zamurovali 43 990 m3 betónu a muriva, 35 000 m trativodov, nasypali 35 000 m3 zvrškového štrku, urobili násypy až do výšky 18 m, prerazili viacero skalnatých zárezov, vybudovali 32 väčších železničných objektov, medzi nimi 3 viadukty a most a pomohli pri razení 1 194 m dlhého tunela, položili vyše 2 600 koľajníc a výhybiek a takmer 38 000 podvalov.

Na trati sa prvýkrát v ČSR uskutočnilo kladenie železničného zvršku strojovým spôsobom. Brigádnici žili aj mimoriadne aktívnym kultúrnym, spoločenským a športovým životom. V roku 1948 sa tu zrodila Lúčnica – svetoznámy umelecký súbor, ktorý dodnes úspešne zviditeľňuje Slovensko na všetkých svetadieloch.

Takýto je teda historický význam Trate mládeže. Dodnes rezonuje nielen v spomienkach ešte žijúcich budovateľov tejto stavby zo Slovenska, ale aj rôznych končín sveta. Keďže mladí brigádnici žili aj plnokrvným športovým životom, zrodila sa aj myšlienka organizovať pre dospelých cestný beh Trate mládeže a pre deti a mládeže Malý beh Trate mládeže, aby Trať mládeže žila naďalej v povedomí slovenskej i zahraničnej verejnosti. Po niekoľkoročnom prerušení obidvoch behov sa v roku 2013 podarilo oživiť Malý beh Trate mládeže (29. ročník) a v roku 2014 aj Cestný beh Trate mládeže (28. ročník).

Trasa

Štart je na starej ceste pri šrotovisku (za nadjazdom cez cestu pre motorové vozidlá), trasa postupne vedie po ceste I/51 cez obec Kozelník, Banská Belá, kde bežci odbočia poza závod Dinas do Kysihýbelských lesov a následne sa beží cez cestu III/5253 vedúcu z obce Banský Studenec smerom do Banskej Štiavnice. V Banskej Štiavnici prechádzajú bežci úsekom po miestnej komunikácii cez sídlisko Drieňová (ul. L. Svobodu) na cestu I/51 a následne odbočia na futbalové ihrisko, kde je cieľ.

20km trasa

Open kategória

Propozície

Podmienky a povinnosti účastníkov
Cestného behu Trate mládeže

  • 1. Preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a propozícii CBTM 2024.
  • 2. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
  • 3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.
  • 4. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky!!!
  • 5. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, § 52, pokynov polície, rozhodcov a organizátorov. Poznámka : bežci bežia po ľavej strane vozovky maximálne dvaja vedľa seba.
  • 6. Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
  • 7. Štartovné čísla sa vracajú po preteku usporiadateľovi.
  • 8. Rovnako sa zaväzujem držať sa pokynov organizátorov počas pretekov a potvrdzujem, že som zodpovedajúco pripravený/á, a nie je mi známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi v účasti na pretekoch bránila.

Propozície - Malý beh

Stiahnuť

Propozície - Cestný beh

Pozrieť

Zoznam prihlásených

Prejsť na zoznam

Partneri

Výsledky

location_on

Výsledky
2023

Zobraziť výsledky arrow_forward
location_on

Výsledky
2019

Zobraziť výsledky arrow_forward
location_on

Výsledky
2018

Zobraziť výsledky arrow_forward